Actie 3 miljoen kWh per jaar

Alle door ons gerealiseerde zonnestroom systemen bij elkaar opgeteld wekken nu bijna 3.000.000 kWh per jaar op. Elk jaar opnieuw! Dit komt overeen met 857 huishoudens met een jaarverbruik van 3500 kWh/jaar.

SchenkingDe tussenstand tot eind mei is om precies te zijn 2.986.584 kWh per jaar. In juni mogen we weer een aantal mooie systemen realiseren, waarmee we de 3 miljoen waarschijnlijk bereiken. Hier willen we graag even bij stilstaan. En het is reden genoeg om wederom een mooie actie bij te bedenken!

Toen we 1 miljoen kWh per jaar behaalden schonken we een zonne-energie systeem aan de lokale school De Klimop te Lintelo (zie foto). Jaarlijks geeft Martijn in groep 7/8 van die school een les over duurzame energie en bezoeken ze met de kinderen het systeem op het platte dak.

Wat de actie wordt, blijft nog even een verrassing. Meer volgt.

Veel dank aan alle klanten die hieraan hebben bij gedragen!

Leave a Comment