Asbest subsidie voor particulieren

Eindelijk is er vanaf deze jaarwisseling ook een subsidie beschikbaar voor particulieren die de asbest willen saneren. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 gesaneerde asbestplaat, met een ondergrens van 35m2. Een mooie opstap voor een eventuele investering in zonne-energie.

Leave a Comment