‘Ieder paneel apart’ : Solar Edge

Menig dakvlak heeft een deel van de dag schaduw van een dakkapel, schoorsteen of boom van de buren. Als er zonne-panelen op zo’n dak geplaatst worden, heeft dit invloed op de opbrengst. Panelen worden groepsgewijs geschakeld. Al valt er tijdelijk schaduw op maar één paneel, dan beïnvloedt dit de opbrengst van de hele serie waar dit paneel deel van uit maakt.

Een mogelijkheid om deze invloed te marginaliseren is de panelen niet meer in serie maar apart aan te sluiten.
Er zijn ‘micro-omvormers’ op de markt, waarbij elk paneel een eigen omvormer krijgt. Dit is prijzig en heeft tevens als nadeel dat de kwetsbare onderdelen van een omvormer buiten aan de panelen worden bevestigd, in plaats van beschermd in de centrale omvormer, vaak binnenshuis of beschut buiten.

Solar Edge biedt een andere oplossing die deze nadelen wegneemt. Zij plaatsen per paneel een kleine zogeheten ‘optimizer’ én behouden de centrale omvormer. Zo wordt de opgevangen energie van elk paneel apart, maar via één  draad, doorgegeven aan de centrale omvormer. De invloed van de schaduw wordt zo veel kleiner, omdat alleen het paneel dat werkelijk even minder energie vangt tijdelijk een lagere opbrengst heeft en niet een hele groep panelen.

De duurzaamheid van SolarEdge moet zich nog bewijzen, maar de ervaringen tot nu toe zijn erg positief. Tevens wordt er standaard een lange garantie gegeven van 25 jaar op de optimizers & 12 jaar op de omvormer.  Martijn heeft, na een cursus, de eerste installaties met Solar Edge gerealiseerd en is, samen met de klanten enthousiast. Eind september volgt hij de vervolgcursus.

Solar Edge biedt u verder via internet inzicht in de opbrengst per paneel.

Leave a Comment