Klimaattop Parijs

Logo Klimaattop

Op 12 december stemden 195 deelnemende landen in met een nieuw bindend klimaatakkoord.

Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

We zijn benieuwd wat we in Nederland hier op korte termijn van gaan merken. Wij gaan graag voort met ons werk om zo, samen met onze klanten, bij te dragen aan het behalen van dit doel !

Leave a Comment