Laatste nieuws tav Saldering

De salderingsregeling wordt mogelijk herzien. Bijgaand de laatste berichtgeving hierover van minister Wiebes:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i17624/wiebes-bevestigt-salderingsregeling-gehandhaafd-tot-1-januari-2021-terugleversubsidie-op-losse-schroeven?

Leave a Comment