Recycling plastic bij Morssinkhof Rymoplast

We scheiden plastic beschermhoeken, waarmee de zonnepanelen op pallets aan ons geleverd worden. Dit is zuivere plastics zoals HDPE,PP etc. Nu we genoeg volume hiervan hebben gespaard, hebben we contact opgenomen met de firma Morssinkhof Rymoplast in Lichtenvoorde. Zij gaan deze plastics verwerken tot grondstof voor nieuwe producten. Recycling ten top.

Hiermee wordt bijna 100% van alle restproducten van ons werk hergebruikt. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen, het is haalbaar, niet duur(der) & vooral leuk !

Zevenbergen: Energie Positief

Recent hebben we 96 zonnepanelen op onze loods gemonteerd. De zonnestroom die hiermee wordt opgewekt maakt de ‘voetafdruk’ van ons bedrijf niet alleen Energie Neutraal, maar zelfs Energie Postief ! Een werkwijze waar we trots op zijn. 

Onderhoud zonne-energie systeem

We merken dat de berichtgeving van RTL Nieuws – over het in verband brengen van zonne-energie met brand – onrust veroorzaakt. Dit is heel begrijpelijk. Zevenbergen heeft altijd gekozen voor het gebruik van erkend degelijk materiaal en verwerkt dit bewust op een veilige, degelijke wijze, zowel voor de klant als de monteurs, tijdens montage en daarna. Veel van onze klanten zien dit en waarderen dit. 

Na montage kan de eigenaar van het systeem zelf bijdragen aan de veiligheid & optimale zonnestroom opbrengst door allereerst de omvormer ‘vrij te houden’. Met andere woorden, zorg dat de omvormer haar warmte goed kwijt kan, door hier geen kast omheen te bouwen, niks op te leggen of tegenaan te laten leunen. 

Mochten er vogels (kauwen) onder de panelen gaan nestelen, dan is het aan te raden het nest te verwijderen. Indien gewenst kan Zevenbergen tijdens de montage vogelwering om de panelen plaatsen.

Teruglever subsidie een jaar uitgesteld

Minister Wiebes heeft de invoering van de terug lever subsidie met een jaar uitgesteld, tot eind 2020. Voor het hele bericht: 

Read more…

Per 2020 Terugleversubsidie

Vrijdag heeft minister Wiebes meer bekend gemaakt over de opvolger van de huidige salderingsregeling. Per 2020 zal er een terugleversubsidie worden verstrekt op terug geleverde zonnestroom. Er komt een loket waar de subsidie kan worden aangevraagd. Jaarlijks wordt een subsidie plafond vastgesteld. Uitgangspunt is dat de terugverdientijd van een systeem ongeveer 7 jaar blijft. Voor mensen die nu al zonnestroom salderen komt een overgangsregeling. Vanuit de branche is positief gereageerd.
Meer details worden voor de zomer bekend gemaakt. We zullen hier op onze website dan wederom spoedig bericht van doen.

Bijgaand het artikel uit Solar Magazine: 

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16235/minister-wiebes-salderingsregeling-zonnepanelen-vervangen-door-terugleversubsidie-terugverdientijd-blijft-7-jaar

Privacy verklaring

Ook Zevenbergen heeft -conform de AVG- de omgang met persoonsgegevens van klanten, leveranciers (en werknemers) op papier gezet. U vindt onze privacy verklaring op de Contact pagina, in de rechter kolom. 

LG garantie naar 25 jaar !

Na de recent verbeterde fabrieksgarantie van 12 naar 15 jaar, gaat LG nog een stap verder. De fabrieksgarantie gaat op panelen die geproduceerd zijn vanaf okt 2017 naar 25 jaar!

We gaan onze klanten hierover informeren…

LG Garantie 25 jaar

 

LG panelen 15 jaar garantie

Net bekend gemaakt:

Per 1-1-2018 verlengt LG de 12 jaar fabrieksgarantie op haar panelen naar 15 jaar !(MonoX+ & NEON2) Daarnaast wordt de vermogensgarantie na 25 jaar opgewaardeerd van 84,6% naar 86%. Wederom een blijk van hoge kwaliteit!

LG_2018_Solar-Module-Guarantee-NL.pdf

 

Btw vordering blijft in 2018!

Vandaag bericht Solar Magazine dat de particuliere btw vordering ook volgend jaar blijft bestaan.
Voor het hele artikel: klik op deze link.

 

Zevenbergen is sinds begin 2017 LG Pro Partner. We zijn niet gebonden om enkel LG panelen aan te bieden, maar staan achter de vooruitstrevende innovaties, de goede kwaliteit, hoge opbrengst en het fraaie uiterlijk van LG panelen.