Laatste nieuws tav Saldering

De salderingsregeling wordt mogelijk herzien. Bijgaand de laatste berichtgeving hierover van minister Wiebes:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i17624/wiebes-bevestigt-salderingsregeling-gehandhaafd-tot-1-januari-2021-terugleversubsidie-op-losse-schroeven?

LG Solar wint ‘Top Brand PV Europe Award 2018’

De panelen van LG hebben de Europese Top Brand Award gewonnen! Ook onze klanten en wij zelf zijn al jaren zeer tevreden over de constante kwaliteit, de hoge opbrengst en het mooie uiterlijk van de LG panelen.  

Lees meer:

https://solarmagazine.nl

 

Aangesloten bij ‘Climate clean up’

Naast wat Zevenbergen zelf onderneemt om als bedrijf en huishouden een minimale milieu ‘voetafdruk’ te hebben, zijn we enthousiast over het boek ‘Drawdown’ samengesteld door Paul Hawken en velen met hem. 

Dit boek werkt de 100 meest effectieve oplossingen uit om de klimaatverandering wereldwijd te keren. Niet vanuit een doemscenario, maar positief, betaalbaar, realistisch en haalbaar. Een aanrader! 

We hebben ons aangesloten bij ‘Climatecleanup.org’, het samenwerkingsverband van
Nederlandse ondernemingen.

2019: Nieuwe subsidie voor sportclubs

Per 1 januari 2019 gaat de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ van start. Zonnepanelen en zonnecollectoren komen voor 35 procent subsidie in aanmerking.

Lees meer in het artikel in Solar Magazine :

nieuwe-subsidieregeling-voor-sportclubs

 

Nieuwe laadpaal bij de loods

 

Op het terrein bij de loods is een ‘snelle’ laadpaal geplaatst. Zo kan de zonnestroom uit de zonnepanelen op de loods, rechtstreeks de elektrische auto laden. En bezoeken we de klanten 100% op zonnestroom! 

Recycling plastic bij Morssinkhof Rymoplast

We scheiden plastic beschermhoeken, waarmee de zonnepanelen op pallets aan ons geleverd worden. Dit is zuivere plastics zoals HDPE,PP etc. Nu we genoeg volume hiervan hebben gespaard, hebben we contact opgenomen met de firma Morssinkhof Rymoplast in Lichtenvoorde. Zij gaan deze plastics verwerken tot grondstof voor nieuwe producten. Recycling ten top.

Hiermee wordt bijna 100% van alle restproducten van ons werk hergebruikt. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen, het is haalbaar, niet duur(der) & vooral leuk !

Zevenbergen: Energie Positief

Recent hebben we 96 zonnepanelen op onze loods gemonteerd. De zonnestroom die hiermee wordt opgewekt maakt de ‘voetafdruk’ van ons bedrijf niet alleen Energie Neutraal, maar zelfs Energie Postief ! Een werkwijze waar we trots op zijn. 

Onderhoud zonne-energie systeem

We merken dat de berichtgeving van RTL Nieuws – over het in verband brengen van zonne-energie met brand – onrust veroorzaakt. Dit is heel begrijpelijk. Zevenbergen heeft altijd gekozen voor het gebruik van erkend degelijk materiaal en verwerkt dit bewust op een veilige, degelijke wijze, zowel voor de klant als de monteurs, tijdens montage en daarna. Veel van onze klanten zien dit en waarderen dit. 

Na montage kan de eigenaar van het systeem zelf bijdragen aan de veiligheid & optimale zonnestroom opbrengst door allereerst de omvormer ‘vrij te houden’. Met andere woorden, zorg dat de omvormer haar warmte goed kwijt kan, door hier geen kast omheen te bouwen, niks op te leggen of tegenaan te laten leunen. 

Mochten er vogels (kauwen) onder de panelen gaan nestelen, dan is het aan te raden het nest te verwijderen. Indien gewenst kan Zevenbergen tijdens de montage vogelwering om de panelen plaatsen.

Teruglever subsidie een jaar uitgesteld

Minister Wiebes heeft de invoering van de terug lever subsidie met een jaar uitgesteld, tot eind 2020. Voor het hele bericht: 

Read more…

Per 2020 Terugleversubsidie

Vrijdag heeft minister Wiebes meer bekend gemaakt over de opvolger van de huidige salderingsregeling. Per 2020 zal er een terugleversubsidie worden verstrekt op terug geleverde zonnestroom. Er komt een loket waar de subsidie kan worden aangevraagd. Jaarlijks wordt een subsidie plafond vastgesteld. Uitgangspunt is dat de terugverdientijd van een systeem ongeveer 7 jaar blijft. Voor mensen die nu al zonnestroom salderen komt een overgangsregeling. Vanuit de branche is positief gereageerd.
Meer details worden voor de zomer bekend gemaakt. We zullen hier op onze website dan wederom spoedig bericht van doen.

Bijgaand het artikel uit Solar Magazine: 

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16235/minister-wiebes-salderingsregeling-zonnepanelen-vervangen-door-terugleversubsidie-terugverdientijd-blijft-7-jaar