Per 2020 Terugleversubsidie

Vrijdag heeft minister Wiebes meer bekend gemaakt over de opvolger van de huidige salderingsregeling. Per 2020 zal er een terugleversubsidie worden verstrekt op terug geleverde zonnestroom. Er komt een loket waar de subsidie kan worden aangevraagd. Jaarlijks wordt een subsidie plafond vastgesteld. Uitgangspunt is dat de terugverdientijd van een systeem ongeveer 7 jaar blijft. Voor mensen die nu al zonnestroom salderen komt een overgangsregeling. Vanuit de branche is positief gereageerd.
Meer details worden voor de zomer bekend gemaakt. We zullen hier op onze website dan wederom spoedig bericht van doen.

Bijgaand het artikel uit Solar Magazine: 

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16235/minister-wiebes-salderingsregeling-zonnepanelen-vervangen-door-terugleversubsidie-terugverdientijd-blijft-7-jaar

Privacy verklaring

Ook Zevenbergen heeft -conform de AVG- de omgang met persoonsgegevens van klanten, leveranciers (en werknemers) op papier gezet. U vindt onze privacy verklaring op de Contact pagina, in de rechter kolom. 

LG garantie naar 25 jaar !

Na de recent verbeterde fabrieksgarantie van 12 naar 15 jaar, gaat LG nog een stap verder. De fabrieksgarantie gaat op panelen die geproduceerd zijn vanaf okt 2017 naar 25 jaar!

We gaan onze klanten hierover informeren…

LG Garantie 25 jaar

 

LG panelen 15 jaar garantie

Net bekend gemaakt:

Per 1-1-2018 verlengt LG de 12 jaar fabrieksgarantie op haar panelen naar 15 jaar !(MonoX+ & NEON2) Daarnaast wordt de vermogensgarantie na 25 jaar opgewaardeerd van 84,6% naar 86%. Wederom een blijk van hoge kwaliteit!

LG_2018_Solar-Module-Guarantee-NL.pdf

 

Btw vordering blijft in 2018!

Vandaag bericht Solar Magazine dat de particuliere btw vordering ook volgend jaar blijft bestaan.
Voor het hele artikel: klik op deze link.

 

Zevenbergen is sinds begin 2017 LG Pro Partner. We zijn niet gebonden om enkel LG panelen aan te bieden, maar staan achter de vooruitstrevende innovaties, de goede kwaliteit, hoge opbrengst en het fraaie uiterlijk van LG panelen.

Waarom schakelt het PV systeem bij veel zon soms uit?

“Ons zonne-energiesysteem schakelt soms uit, als de zon schijnt.

Waarom gebeurt dit? Kan ik hier wat aan doen?”

Dit kan inderdaad gebeuren. Bijgaand leggen we uit wat dit veroorzaakt en wat er aan kan worden gedaan:

Read more…

Nieuwsbrief over zonneboilers en de Zonkapel

Bijgaand  onze jaarlijkse nieuwsbrief die afgelopen week naar onze klanten is gestuurd.  

Nieuwsbrief Zonkapel, Warmte, Loods

 

Afval bestaat niet…

Met de nieuwe loods, hebben we ook onze afvalscheiding & recycling opnieuw bekeken. Het meeste afval konden we al gescheiden afvoeren, maar nog niet de hard plastic beschermhoeken, waarmee de panelen op pallets worden geleverd. Dat gaat veranderen! Vanaf heel binnenkort scheiden we al het afval: hard plastic, plastic folies, papier en karton, oud ijzer, zonnepanelen …

Leuk om dit steeds te verbeteren! 

De nieuwe loods is gereed !


Onze nieuwe loods is in gebruik genomen. We zijn er blij mee.

Dank aan onze klanten, ons team, Eeftink-Rensing, Hoftijzer bv, St Figulus, gemeente Aalten, I’varca en de buurt.