Nieuwsbrief

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn die voor u, als onze klant, interessant zijn, dan sturen we u een Nieuwsbrief per mail toe. We doen dit alert, maar niet vaker dan nodig. Zo informeerden we onze klanten over de mogelijkheid van de btw teruggave, voordat dit in de media bekend werd. We houden u graag goed op de hoogte, maar ‘stalken’u niet.