Per 2020 Terugleversubsidie

Vrijdag heeft minister Wiebes meer bekend gemaakt over de opvolger van de huidige salderingsregeling. Per 2020 zal er een terugleversubsidie worden verstrekt op terug geleverde zonnestroom. Er komt een loket waar de subsidie kan worden aangevraagd. Jaarlijks wordt een subsidie plafond vastgesteld. Uitgangspunt is dat de terugverdientijd van een systeem ongeveer 7 jaar blijft. Voor mensen die nu al zonnestroom salderen komt een overgangsregeling. Vanuit de branche is positief gereageerd.
Meer details worden voor de zomer bekend gemaakt. We zullen hier op onze website dan wederom spoedig bericht van doen.

Bijgaand het artikel uit Solar Magazine: 

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16235/minister-wiebes-salderingsregeling-zonnepanelen-vervangen-door-terugleversubsidie-terugverdientijd-blijft-7-jaar

Leave a Comment