Saldering verlengd, dan afgebouwd

Vandaag werd bekend dat de saldering eerst wordt verlengd tot 2023, waarna het stapsgewijs tot 2031 zal worden afgebouwd.
Dit i.p.v. de eerder geopperde ‘teruglever subsidie’.
Bijgaand het artikel van Solar Magazine: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i18329/salderingsregeling-voor-zonnepanelen-verlengd-tot-2023-daarna-stapsgewijze-afbouw-tot-2031?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=a31f19db72-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_15_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-a31f19db72-8725889

Leave a Comment