Salderingsregeling verlengd !

De huidige salderingsregeling (ofwel: mensen met zonnepanelen krijgen voor terug geleverde zonnestroom dezelfde prijs als waarvoor men stroom inkoopt) loopt tot eind 2020. Om onrust in de markt voor te zijn, had Minister Kamp al toegezegd om de regeling nog voor a.s. Kerst te heroverwegen. Hiervoor is een evaluatie in volle gang.

Nieuw is dat gister in de 2e Kamer is besloten dat de huidige salderingsregeling tot eind 2023 wordt verlengd, of wordt verbeterd, mocht de evaluatie hier aanleiding toe geven. 

Meer informatie vindt u in bijgaand artikel van Solar Magazine:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i12806/motie-aangenomen-salderingsregeling-continueren-of-verbeteren-op-basis-van-evaluatie?utm_source=Solar+Magazine+Nieuwsbrief&utm_campaign=7acad98922-Zonneflits_48_December-2016NL&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-7acad98922-51542549

Goed nieuws om 2016 mee af te ronden.

Leave a Comment