Salderingsregeling zonnepanelen

De huidige salderingsregeling loopt tot jaar 2020. Om onrust op de markt te voorkomen, evalueert de politiek de regeling al in 2017.

Omdat we merken dat klanten nu al vragen hebben over deze situatie, willen we u graag onze visie hierop geven.

  1. Toezegging: De ministers van Milieu & Financiën hebben al toegezegd dat de uitkomst van de heroverweging van de regeling sowieso gunstig zal blijven.
  2. Lobby: In de huidige regeling wordt de terug geleverde zonnestroom vergoed tegen het inkooptarief bij de stroomleverancier, inclusief energiebelasting en btw. Dit geldt voor alle zonne-energiesystemen met een aansluiting onder of gelijk aan 80 Ampère, ofwel alle particulieren, agrariërs en MKB-bedrijven. Totaal ’n kleine ½ miljoen systemen. Deze groepen hebben samen een aanzienlijke politieke lobby voor het behoud van de saldering.
  3. Klimaat afspraken: Tijdens de klimaattop eind 2015 in Parijs zijn harde afspraken gemaakt over te behalen milieunormen. Nederland voldoet hier nog lang niet aan en loopt zelfs fors achter op alle omringende landen.
    Tevens stelde de rechter Urgenda in 2015 in het gelijk, dat de overheid zich meer moet inspannen om de klimaatverandering te voorkomen.
    Ofwel: De overheid heeft alle hulp (vanuit overheid, bedrijfsleven en particulier) hard nodig om de huidige achterstand in te lopen cq de norm enigszins te benaderen.

Wij voorzien dat de regeling kan worden aangepast, maar gunstig blijft. Ook een iets lager rendement, blijft een goed rendement. Anders gezegd, waar nu een terugverdientijd van een systeem is voorzien op 7 jaar, zal dit bijvoorbeeld 8 jaar worden.

 

Zevenbergen Zonne-energie
09-2016

Leave a Comment